แผนท่องเที่ยว

แผนท่องเที่ยว

  • Posted on: 11 September 2017
  • By: zenno

แผนการท่องเที่ยว (Itinerary) จัดเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าได้หลายประเทศ อาทิเช่น วีซ่าอเมริกา วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าอังกฤษ และวีซ่าสวีเดนเป็นต้น โดยมุ่งหวังให้รายละเอียดในการเดินทาง วันเดินทางไปกลับ สถานที่ท่องเที่ยว ลำดับสถานที่ที่ต้องการเดินทางไปเยี่ยมชม กำหนดการคร่าวๆในแต่ละสถานที่ตามลำดับระยะทาง

                                                          ITINERARY