วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา (K-1)

วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา(K-1 VISA) 
– หมายถึงวีซ่าถาวรประเภทที่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นคู่หมั้นของบุคคลสัญชาติอเมริกามีโอกาสได้ขอวีซ่าประเภทดังกล่าวเพื่อพำนักอยู่กับคู่หมั้นชาวอเมริกาและต้องทำการสมรสด้วยกันผ่านการจดทะเบียนสมรสภายใน 90 วันนับจากวันที่เริ่มเข้าประเทศมิฉะนั้นวีซ่าที่ถืออยู่จะถือว่าสิ้นสภาพลงไม่อาจอยู่ต่อไปได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องมีความสัมพันธ์กันโดยการพบเจอกันในสถานที่ใดๆครั้งแรกจนถึงปัจจุบันภายในเวลาช่วง 2 ปี ส่วนระยะเวลาการพิจารณาโดยภาพรวมแล้วใช้เวลาค่อนข้างยาวนาน โดยเฉลี่ยตกอยู่ที่ประมาณ 6- 8 เดือนหรืออาจจะน้อยกว่านั้นหรือยาวนานกว่านั้นได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆที่ต่างกันออกไป

 

โดยสามารถแบ่งขั้นตอนเป็น 4 ขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้  

  • Packet 1 เป็นขั้นตอนการยื่นคำร้องของผู้ยื่นคำร้อง (Petitioner)ที่เป็นบุคคลสัญชาติอเมริกา และคู่หมั้นต่างชาติเป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) หลังจากที่ได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าอเมริกาพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมรวมทั้งเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะได้รับหมายเลขเรื่อง “ NOA1” ที่นำหมายเลขดังกล่าวนี้เข้าตรวจสอบสถานะว่าเรื่องที่ยื่นไปอยู่ในขั้นตอนใด
  • Packet 2 เป็นขั้นตอนที่มีการพิจารณาเอกสารและคุณสมบัติต่างๆของผู้ยื่นคำร้องโดยศูนย์รับทำวีซ่าอเมริกาที่นิวยอร์ก NVC (New York Visa Center) โดยทั่วไปถ้าหากไม่พบปัญหาใดๆด้านคุณสมบัติผู้ยื่นก็จะข้ามไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้โดยแค่รอคอย โดยต้องรอรับเอกสาร NOA 2 โดยอาจจะกินระยะเวลาค่อนข้างยาวนานในขั้นตอนนี้  หรือพูดง่ายๆรอจนหลับยาวเลยครับ                                                
  • Packet 3 เมื่อได้รับเอกสารการตอบรับจากทางฝั่งอเมริกาแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการตอบรับว่ายังมีความสนใจในการดำเนินการโดยตอบรับจดหมายและกรอกแบบฟอร์มต่างๆพร้อมกับจัดหาเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมและส่งเอกสารไปที่สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยเพื่อการขอนัดสัมภาษณ์วีซ่าดังกล่าวที่สถานทูต รวมทั้งต้องเตรียมใบรับรองความประพฤติ และใบตรวจสุขภาพจากรพ.ที่สถานทูตกำหนด
  • Packet 4 ขั้นตอนนี้คือการได้รับเอกสารตอบกลับจากสถานทูตอเมริกาในไทย เพื่อแจ้งวันสัมภาษณ์ โดยต้องทำใจว่าควรจะเป็นขั้นตอนที่เรียกว่าหินที่สุดแล้วครับ เพราะว่าเป็นการรับโอกาสว่าจะได้หรือไม่ได้วีซ่าครับต้องทำใจครับ                                                                                               ดยอาจจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองนับถือเพื่อเสริมสร้างกำลังใจครับ  

-เข้าสัมภาษณ์ โดยต้องจัดเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พรั่งพร้อม เพราะว่าต้องเจอการซักฟอกจากเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ที่คอยตรวจสอบหาพิรุธในทุกจุดที่เขาทำได้ ว่าเรามีความสัมพันธ์กันชัดเจนแค่ไหน เช่นภาพถ่าย บิลโรงแรม ตั๋วเข้าชมการแสดงฯลฯ การท่องข้อมูลส่วนตัวของฝ่ายชาย วันเดือนปี 

....ตามขั้นตอนข้างต้นที่ได้อธิบายไว้เป็นเพียงข้อมูลคร่าวที่อาจจะยังถือว่าไม่ได้เป็นบทสรุปโดยต้องมารับคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวตามแต่กรณี รวมทั้งการฝึกเตรียมตัวก่อนเข้าสัมภาษณ์วีซ่าที่อาจจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดครับ