สรุปข้อมูลวีซ่าจีน วีซ่าพม่า วีซ่าอินเดีย

  • Posted on: 9 September 2013
  • By: zenno

สรุปข้อมูลอัพเดทของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆในการยื่นขอวีซ่าพม่า วีซ่าจีน วีซ่าอินเดีย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ศูนย์/สถานทูตรับทำวีซ่าพม่า - มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาดำเนินการอนุมัติวีซ่าพม่าแบบท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียมราคา 810 บาท จากเดิม 3 วันทำการเป็น 6 วันทำการในขณะนี้

ศูนย์/สถานทูตรับทำวีซ่าอินเดีย  - ศูนย์ VFS INDIA ได้ปิดทำการลงไปและเปิดให้เอกชนรายใหม่ IVS ศูนย์รับยื่นวีซ่าอินเดียรายใหม่เข้าทำการแทน โดยตั้งอยู่ที่อาคารออริเฟลมติดกับสะพานอโศก

ศูนย์/สถานทูตรับทำวีซ่าจีน - ได้ปรับลดบริการยื่นวีซ่าประเภทด่วน 1 วัน จึงเหลือแค่ด่วนสุด 2 วันทำการ จึงควรพิจารณาถึงวันเดินทางให้ชัดเจนก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน