ตัวอย่างจดหมายขอวีซ่าญี่ปุ่น แบบอาชีพอิสระ

บล็อกนี้กลับมาอีกครั้งโดยขอนำเสนออีกตัวอย่างในกรณีที่ต้องการเขียนจดหมายประกอบการยื่นขอวีซ่า โดยในกรณีนี้เป็นการยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่นเพื่อพำนักเกิน 15 วัน โดยจำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนเพื่อพำนักได้ยาวถึง 20 วันตามความประสงค์ของผู้สมัครขอวีซ่าญี่ปุ่น โดยการที่จะได้อนุมัติวีซ่าจำเป็นต้องแสดงถึงคุณสมบัติของผู้ยื่นว่ามีความมั่นคงเพียงพอในด้านเศรษฐกิจมาเป็นอันดับหนึ่งและด้านอื่นๆเป็นเรื่องรองลงไปที่จะนำมาพิจารณา 

 

รับแปลเอกสารรับแปลเอกสาร

คงต้องขอย้ำอีกครั้งว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยทั่วไปคือพิจารณาให้น้ำหนักตามคุณสมบัติของผู้ยื่นเป็นหลักว่ามีโอกาสที่จะไปแล้วไม่ได้กลับตรงเวลาเพื่ออยู่ทำงานต่อ หรืออื่นๆ อันขัดต่อกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง และจะให้น้ำหนักเพิ่มในกรณีที่มีผู้เชิญพร้อมกับวัตถุประสงค์ในการเชิญที่มีความชัดเจน และมีระยะเวลาขอเข้าพำนักอย่างเหมาะสมนะครับ เรามาลองดูตัวอย่างอีกแบบหนึ่งกันครับ โดยในครั้งหน้าๆผมจะพยายามเพิ่มตัวอย่างอื่นๆมาให้ดูกันนะครับ

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ บริการรับแปลเอกสาร SPCENtER