ตัวอย่างจดหมายอุธรณ์วีซ่าเยอรมัน

ศูนย์บริการรับทำวีซ่าเยอรมัน ติดต่อเรา ศูนย์รับทำวีซ่าเยอรมัน    SPCENtER ยินดีให้บริการรับยื่นขอวีซ่าธุรกิจเยอรมัน แบบท่องเที่ยว ประเภทต่างๆพร้อมทั้งบริการรับแปลเอกสารหรือรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องครับ 


สายด่วนทุกวัน  086-338-9935 เคน  สำนักงานโทร. 02-632-8271 

 

Email : sptranslationcenter@hotmail.com   LINE ID: 0863389935


วันนี้ผมขอนำเสนอตัวอย่างการเขียนจดหมายยื่นขออุธรณ์วีซ่าเยอรมันประเภทเยี่ยมเยียนเพื่อเดินทางไปพบแฟนหรือคนรักในเยอรมัน จากการวิเคราะห์โดยละเอียดถึงสาเหตุที่โดนปฏิเสธรวมทั้งตรวจสอบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงนำมาเป็นบทสรุปเนื้อหาตามที่ปรากฎในจดหมายข้างล่างนี้ครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการสร้างแนวทางเขียนจดหมายได้อย่างเหมาะสมนะครับ รายดังกล่าวนี้ ได้รับวีซ่าเยอรมันในที่สุดนะครับ ในระยะเวลาที่สั้นและเร็วพอสมควรครับ 


AAA AAAAAA

Thai Passport No. AAA AAAAAA

Date of birth : 29/09/19AA

AA Village No. AA , Bang Pueang

Phrapradang, Samutprakarn

                                                                                                                                Date 3 April 20AA

Subject : Appeal against refusal notice no. RK 516 VI/DEU/ AAAA / AAA A / AAA AAAAAA

Attn :     Visa Section, Germany Embassy

               

This letter is sincerely written by me, the undersigned, in regard of my visa application to visit my German boyfriend Mr. AAA AAAAAAbased on recreational purpose like a couple of love.  We would like to enjoy together at his address in Flensburg.

The reason for that application was due to our relationship becoming more serious and as such we felt it important for me to see Germany, meet his Family and Friends and experience the Germany way of life including cultural differences between the two countries. He will also undertake to provide all expenses and provide full lodging for me.

Our relationship is continuing to develop and we both believe it is beneficial to carefully grow as a couple and not rush into the commitment of marriage. While we are both completely in love we see it as important to build a strong foundation for a relationship.

 

However, some attachments such as “What’s app!” and its chatting history between us since January 2017 attached herewith for further verification. During his time in Germany we continued our relationship on “What’s App!” by daily.

Please also note that I first met Mr. AAA AAAAAA at AAA AAAAAA  Beauty Salon, Nachomtien, Sattaheep, Chonburi as my work address on 29 Jan 2017, subsequently, he usually visited me and went back home on 10 Feb 2017.

Moreover, regarding my full time employment as hair dresser at the said beauty shop, I have early been granted for job leave of 3 months going to abroad and shall resume back to work as usual. (Letter of employment attached herewith). My travel experiences as shown in the old passport such as India, Sri Lanka, South Korea, Hong Kong, China and Malaysia.  Including the family circumstance tie me in Thailand as mother.

Given the fact that the possibility exists of applying for a migration visa at a later date it would be in our best interests to comply with all obligations and restrictions of any visa granted to me.

I would also like to assure the Embassy that on exhaustion of the 3 months Visitor Visa I would be returning to Thailand with her and at that point I believe we would be in a position to make a more permanent decision on our future.

Please do not hesitate to contact me if you require any further information.

 

Sincerely Yours,

 

 

AAA AAAAAA 

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อผมได้ครับ เคน LINE ID: 0863389935