สิ่งผูกมัดตนเองในประเทศไทยก่อนยื่นวีซ่าอเมริกา

บล็อกนี้เขียนขึ้นมาเพิ่มเติมโดยเฉพาะเพื่อเป็นการแสดงอีกหนึ่งตัวอย่างการเขียนจดหมายที่แสดงความพร้อมของผู้ยื่นต่อสถานทูตอเมริกา โดยเป็นการเตรียมความพร้อมและทำใจก่อนเข้าสัมภาษณ์

โดยในกรณีนี้เป็นตัวอย่างจดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว B2 ของผู้สมัครเพศหญิง วัยกลางคน เป็นโสดและไม่มีบุตร ต้องการไปเยี่ยมญาติที่ต่างประเทศ และอื่นๆ โดยไม่ได้ไปพำนักเป็นเวลานานมากนัก อีกทั้งไม่ได้ทำงานประจำ เป็นธุรกิจส่วนตัว  โดยผู้เขียนที่ประกอบอาชีพรับแปลเอกสารไปด้วยในตัว ได้พยายามสรุปเนื้อหาธุรกิจทั้งหมดให้มีขนาดย่นย่อให้จบลงได้ภายใน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยได้พยายามสรุปว่าผู้ยื่นสมัครขอวีซ่าอเมริกา ประกอบธุรกิจที่ใดบ้าง ประเภทไหน และมีอะไรบ้าง รวมทั้งสรุปรวมรายได้ให้กระชับได้ใจความมากที่ อย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์อาจจะไม่อ่านเลยถ้าหากเห็นว่าจดหมายมีความยาวมากเกินไป ทำให้เสียเวลาในการอ่านมากเกินไปนะครับ (เป็นไปได้??!!!!!) 

ก็หวังว่าจดหมายตัวอย่างนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการยื่นวีซ่าของท่านๆทั้งหลายที่ต้องการยื่นนะครับ ฉบับหน้าจะมีกลเม็ดเด็ดๆก่อนเข้าสัมภาษณ์ขอวีซ่าอเมริกานะครับ 

หากสนใจดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมดูได้ที่ ศูนย์รับทำวีซ่าอเมริกา  http://www.spvisa-translations.com/รับทำวีซ่าอเมริกา-ฟอร์มDS-160