ตัวอย่างแผนท่องเที่ยวอเมริกา LA 10 วัน เอกสารประกอบขอวีซ่าอเมริกา

ศูนย์รับทำวีซ่าอเมริกาประเภทท่องเที่ยว อยากไปท่องเที่ยวที่อเมริกา เรามีบริการรับทำแผนการท่องเที่ยวอเมริกาและประเทศอื่นๆอย่างละเอียดชนิดวันต่อวัน  ติดต่อหาเรา SP-CENtER ทางสะดวกได้ที่สายด่วนเคน   086-338-9936 สำนักงาน 02-632-8271 แฟกซ์ 02-632-8271  

 


หนึ่งในเอกสารสำคัญที่ส่งผลต่อการขอวีซ่าอเมริกาประเภทท่องเที่ยวหรือการสมัครขอวีซ่าประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในประเทศกลุ่มเซนเก้น  เนื่องจากคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าบ่อยครั้งที่การยื่นขอวีซ่่าอเมริกาหรือวีซ่าประเทศอื่นๆอาจจะโดนปฏิเสธเนื่องจากวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวอาจจะไม่ชัดเจน และไม่สะท้อนต่อระยะเวลาที่ต้องการเดินทางพำนัก และอีกหลายๆข้อสงสัย

ดังนั้นแผนการท่องเที่ยวที่มีการวางแผนโดยละเอียดวันต่อวันในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองหรือสถานที่ที่เราต้องการไปเยี่ยมชม โดยมีการให้ความลำคัญในลำดับสถานที่ที่เหมาะสมไม่กระโดดข้ามไปมาจนดูสับสนและตรงกับความเป็นจริงในการเดินทางให้มากที่สุด มีความน่าเชื่อถือและสามารถเดินทางตามแผนท่องเที่ยวดังกล่าวที่เรานำเสนอต่อเจ้าหน้าที่วีซ่าได้ ก็ย่อมเป็นอีกเอกสารสำคัญที่แสดงถึงเจตนาในการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงและเป็นเอกสารประกอบเพื่อการขอวีซ่าอเมริกาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเรายังสามารถจดจำข้อมูลหลักๆเพื่อใช้ในการตอบคำถามในขณะสัมภาษณ์ที่สถานทูตอเมริกาได้อีกด้วย

โดยผมจะนำเสนอตัวอย่างโดยคร่าวๆเพิ่มเติมให้เรื่อยๆครับ โดยในบทนี้เป็นตัวอย่างแผนการท่องเที่ยวในเมืองยอดฮิต ลอสแองเจอลิส ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 10 วันครับ ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะครับ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนท่องเที่ยวอเมริกา-เมืองลอสแองเจอลิส