วีซ่าอเมริกาให้ลูก/ลูกบุญธรรม K2

 • Posted on: 4 November 2013
 • By: zenno

บล็อกนี้เขึยนขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมเมื่อต้องการบริการรับทำวีซ่าอเมริกาให้ลูก/ ลูกบุญธรรม K2 เพื่อเดินทางไปยังประเทศ สหรัฐอเมริกาจะต้องทำอย่างไร ต้องมาทำความเข้าใจพื้นฐานก่อนนะครับ 

วีซ่า K2 เป็นวีซ่าอเมริกาประเภทใด

 • วีซ่า K2 เป็นวีซ่าชั่วคราวที่อนุญาตให้บุตร / บุตรบุญธรรม อายุต่ำกว่า 18 ปี ของคู่หมั้นไทยซึ่งถือวีซ่าK1 เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาและรอที่จะดำเนินการในเรื่องวีซ่าถาวร โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องแต่งงานกันภายใน 90 วันนับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา และเปลี่ยนไปถือใบเขียว หรือ GREEN CARD 

ข้อได้เปรียบของวีซ่า K2

 • บุตรที่ถือวีซ่า K2 ได้รับอนุญาตให้เรียนและทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาได้
 • ข้อจำกัดของวีซ่า K2
 • ไม่สามารถเปลี่ยนวีซ่า K2 เป็นวีซ่าชั่วคราวประเภทอื่นได้
 • ผู้ถือวีซ่า K2 ไม่สามรถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ หากเคยละเมิดกฎหมายเข้าเมืองของประเทศสหรับอเมริกามาก่อนหน้านี้
 •  
 • บุตรที่ถือวีซ่า K2 สามารถอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะที่รอการสมรสของบิดาหรือมารดาซึ่งถือวีซ่าK1

คุณสมบัติพื้นฐานโดยทั่วไปของผู้สมัครขอบริการรับทำวีซ่าอเมริกา K2

 • บุตรของคู่หมั้นไทยที่สมัครวีซ่า K2 ต้องไม่เคยแต่งงานมาก่อน
 • บุตรที่สมัครวีซ่า K2 ต้องอายุต่ำกว่า 21 ปี ในเวลาที่ได้รับอนุมัติวีซ่าและในวันที่เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
 • บุตรต้องการไปอพยพไปอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถาวร

การยื่นใบสมัครวีซ่า K2

 • บุตร / บุตรบุญธรรม อายุต่ำกว่า 18 ปี  ที่สมัครวีซ่าไม่จำเป็นต้องยื่นแบบฟอร์ม I-129F แยกจากคู่หมั้นไทย แต่อย่างไรก็ตามผู้ถือสัญชาติอเมริกันต้องระบุชื่อของบุตรในแบบฟอร์ม I-129F ในขณะที่ยื่นวีซ่าคู่หมั้น K1 ให้กับคู่หมั้นไทย การสัมภาษณ์วีซ่าจะมีขึ้นที่สถานฑูตอเมริกาประจำกรุงเทพมหานคร และบุตรจะได้รับอนุมัติวีซ่าในเวลาเดียวกันกับคู่หมั้นไทยจากสถานฑูตอเมริกา ประจำกรุงเทพมหานคร

บุตรผู้ถือวีซ่า K2 ต้องเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อไร

 • บุตร ผู้ถือวีซ่า K2 อาจเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมบิดาหรือมารดาที่ถือวีซ่าคู่หมั้น K1 หรืออาจเดินทางตามไปภายหลังก็ได้ แต่ต้องเดินทางภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่วีซ่าคู่หมั้น K1 ของบิดาหรือมารดาได้รับอนุมัติ หากไม่ได้เดินทางภายในระยะเวลา 1 ปีตามที่กำหนดไว้ จะต้องยื่นคำร้องใบสมัครแยกจากกัน

บุตรที่ถือวีซ่า K2 สามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้นานเท่าไร

บุตร ที่ถือวีซ่า K2 สามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ได้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา การสมรสระหว่างคู่หมั้นไทยและผู้ถือสัญชาติอเมริกันต้องมีขึ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศ มิฉะนั้นผู้ถือวีซ่า K2 ต้องเดินทางออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาภายใน 30 วันเพราะวีซ่า K2 ไม่สามารถต่ออายุได
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณเคน
 
โทร. 02-2528234 แฟกซ์ 02-2528234 มือถือ0863389935