ตัวอย่างจดหมายขอวีซ่าอินเดียแบบธุรกิจ 1 ปี

บล็อกนี้เราขอนำเสนอวีธีการเขียนจดหมายที่ถูกต้องในการยื่นขอวีซ่าอินเดียประเภทธุรกิจ 1 ปี โดยจำเป็นต้องมีการระบุข้อความที่จำเป็นบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้สถานทูตอินเดียทราบว่าจะมีการเดินทางเข้าออกอินเดียหลายครั้งเพิ่มเติมในอนาคต โดยผมได้นำเสนอตัวอย่างตามที่ได้แสดงเอาไว้ข้างล่างนี้ครับ   

จะเห็นได้ว่าเอกสารฉบับนี้ต้องระบุว่ามีความประสงค์ขอเป็นแบบเข้าออกหลายครั้งในรอบ 1 ปีและยังระบุถึงวันที่เดินทางเข้าออกครั้งแรกโดยไม่จำเป็นต้องระบุถึงวันที่เหลือ เพราะว่าอาจจะยังไม่ได้กำหนดชัดเจนไว้ก็ได้ ถ้าหากยังมีข้อสงสัยในการจัดทำจดหมายดังกล่าว โทรเข้ามาขอคำปรึกษาได้ครับ ศูนย์รับทำวีซ่าอินเดีย เคนครับ

TO

THE VISA OFFICER

EMBASSY OF INDIA, Thailand

 

DATE: January. 21, 2015

 

RE: INVITATION FOR TRAVEL TO INDIA

 

 

Dear Sir,

 

This letter is to certify that Mr.XXXXXXX  , Director of XXXXXXX (Thailand)Limited. Is required to attend  business meetings with XXXXX XXXXX India Private Limited in Mumbai, India.

The main purpose of the visit is to have a meeting and survey more innovation of our plants in Mumbai. 

Passport details are as below:

Name: XXXXXXXXXXXXX

Passport no   : XXXXXXXXXX

Date of Issue: 01 JAN, 2014

Expiry date :  01 JAN, 2024

Nationality : French 

 

XXXXXXX India Limited kindly asks the authorities to grant the necessary business visa for his visits (Multiple with one year effective), the first of which will take place between February 2 February 2014 and February 28 February, 2015 and further meetings shall be held within 1 year after the said period.

 

The above stay is being organised by XXXXX India Limited. And all expences will be paid for by our company.

 

In case of further questions please get in touch with undersigned.

 

We look forward to your kind assistance,

 

Sincerely Yours,

XXXXXXXXXX India  Limited

 

 

_____________________________

XXXXXXX XXXXXX 

General Manager