รับทำวีซ่าออสเตรเลีย

บริการรับทำวีซ่าออสเตรเลีย : Visa Australia

รับทำวีซ่าออสเตรเลีย ขอวีซ่าออสเตรเลีย Form 1419

รับทำวีซ่าออสเตรเลีย

ศูนย์รับทำวีซ่าออสเตรเลีย SPCENtER รับทำวีซ่าออสเตรเลีย ขอวีซ่าออสเตรเลีย มีปัญหาเรื่องขอวีซ่าออสเตรเลีย โดนปฏิเสธวีซ่าออสเตรเลีย คิดจะขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ปรึกษาศูนย์รับทำวีซ่าของเราได้เพื่อการวิเคราะห์เบื้องต้น ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ ยินดีรับใช้ครับ 


เนื้อหาส่วนนี้เขียนขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการให้ข้อมูลเด็ดๆในการขอวีซ่าออสเตรเลีย ในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลสัญชาติไทย และไม่มีญาติ แฟน เพื่อน หรือ ผู้เชิญ คนรู้จัก ในออสเตรเลีย แสดงได้ หรือด้วยเหตุผลส่วนตัวใดๆ ที่ไม่อาจเปิดเผยได้จึงจำเป็นต้องมีเทคนิคพิเศษนะครับ ปล. ต้องไม่คดีอาญาติดตัวนะครับ คดีแพ่งไม่นับรวมเป็นประวัติต้องห้ามนะครับ 

สิ่งควรรู้พื้นฐานสำหรับผู้ถือครองวีซ่าออสเตรเลีย แบบท่องเที่ยว 

1. No Further Stay อันนี้สำคัญครับ ห้ามๆ อยู่ต่อนะครับ อย่าลืม ภายใน3 เดือน

2. เรียนได้ไม่เกิน 3 เดือน หากจะเรียนต่อต้องเป็นวีซ่าออสเตรเลียนักเรียน
3. เรียนเกิน 4 สัปดาห์ ต้อง X- Ray เพื่อเอาฟิล์มที่ปอด

4. ไม่สามารถเปลี่ยนประเภทวีซ่าได้เว้นแต่ Bridging E-Visa อย่าเสี่ยงครับ ค่อนข้างลำบา

ขั้นตอนแรก ต้องตรวจดูคุณสมบัติหน้าที่การงานของเราที่จะเอาไปแสดงเพื่อทำวีซ่าออสเตรเลีย เพื่อแสดงว่าเราไปแล้วจะกลับมาแน่นอนนะครับ 

 

เอกสารที่จำเป็นจะต้องใช้ มีดังนี้

1. พาสปอร์ต ตัวจริงปัจจุบัน + เล่มเก่าถ้ามี

2. สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก 1 ใบ

3. ฟอร์ม 1419 เดิมเป็นฟอร์ม 48RTH

4. รูปถ่ายติดบัตร

5. สำเนาทะเบียนบ้าน + บัตรประชาชน

6. หลักฐานทางการเงินที่แสดงว่าเรามีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในขณะ ที่ท่องเที่ยวอยู่ที่นี่ เช่น สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง + สำเนา พันธบัตร สเตทเมนต์จากธนาคาร หรือสินทรัพย์พร้อมใช้เป็นเงินสด  ไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอนเพื่อการคำนวณยอดเงินสำหรับวีซ่าออสเตรเลียเพื่อท่องเที่ยว  แต่ควรมากพอที่จะครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และอื่นๆ เจ้าหน้าที่จะดูความเหมาะสมจากหลักฐานหลายๆ อย่างประกอบกัน ดังนั้นมีเท่าไหร่ก็แสดงไปให้หมดก็แล้วกันครับ ขุดออกมาให้หมด ซุกเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์ครับ ยังยินดีรับแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษให้ครับ 

7. หลักฐานอื่นใด ที่จะแสดงสถานภาพของครอบครัว การทำงาน และความผูกพันอื่นๆ ต่อประเทศไทย ที่จะทำให้เค้าเชื่อว่าเราจะกลับมาหลังจากเที่ยวเช่น ตัวอย่างเช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองการถือครองธุรกิจ หรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ฯลฯ  อันนี้ก็แล้วแต่ละบุคคลที่แสดงถึงความมั่นคงชัดเจนในงานที่ทำอยู่ รวมทั้งสูติบัตรลูก ทะเบียนสมรส 
หากเป็นการประกอบอาชีพส่วนบุคคล ก็จะต้องแสดงเอกสารประเภท
- ทะเบียนการค้า
- ทะเบียนหุ้น
- ใบเสร็จเสียภาษี
- เอกสารอื่นใด ที่แสดงว่ากิจการของเรายังคงดำเนินการอยู่ เช่นสเตทเม้นท์บัญชีกระแสรายวัน

8.กรณีที่เดินทางพร้อมกับญาติคนอื่นๆ จะต้องแสดงหลักฐานความเกี่ยวพันกันด้วย ก็คงไม่พ้นทะเบียนบ้านนั่นแหละครับ หรือจะมีใบเกิด ทะเบียนสมรส ฯลฯ ก็แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละกลุ่มที่จะเดินทางมาด้วยกัน

9. วัตถุประสงค์ในการเดินทางที่ชัดเจน ไปวันไหนกลับวันไหน ทำอะไรบ้างที่ไหน อย่างไร อาจจะเขียนเป็นแผนการท่องเที่ยวโดยสรุปย่อๆ Itinerary ในระยะเวลาที่เราขออยู่ต่อนี้ เราจะไปเที่ยวไหนบ้าง และได้บุคตั๋วหรือที่พักเอาไว้แล้วบ้างหรือไม่ ถ้ามีก็แนบไปด้วย 

เอกสารตัวนี้อาจจะเรียกได้ว่ามีความสำคัญมากๆพอสมควรเพราะจะเป็นบทสรุปของเนื้อเรื่องทั้งหมด ยินดีจัดทำหรือร่างหรือรับแปลเอกสาร เป็นภาษาอังกฤษให้ครับ 


มีข้อมูลใหม่มานำเสนอครับ ขณะนี้การยื่นขอวีซ่าประเภทเยี่ยมเยียนและท่องเที่ยวได้เปลี่ยนเป็น แบบฟอร์ม Form 1419 Thai หาดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซท์สถานทูตครับ

อย่างไรก็ดี สามารถแบ่งชนิดการยื่นขอ วีซ่าออสเตรเลีย ออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ คือพำนักต่ำกว่า 6 เดือนไม่จำเป็นต้องตรวจร่างกายและพำนักเกิน 6 เดือนจำเป็นต้องตรวจร่างกาย โดยยื่นสมัครขอวีซ่าออสเตรเลีย จากนั้นจะได้รับการนัดหมายเพื่อการตรวจร่างกายต่อไป

สถานที่ตั้งศูนย์รับยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย : ชั้น 34, ตึก ไทย ซีซี เลขที่ 889 ถนน สาทร (ใต้) , กรุงเทพฯ ใกล้กับ สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์) เบอร์โทร 0 - 2672 - 3476 (ถึง 79) อาจจะโทรติดยากสักนิด ต้องพยายามนิดหนึ่งครับ

แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นจริงๆที่ต้องการติดต่อกับสถานทูตออสเตรเลีย เพื่อให้ วีซ่าออสเตรเลีย ออกได้ทันเวลากำหนดการเดินทาง ผมมีทางแก้ไขให้ได้ครับตามความมุ่งหวังสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (เคน) 0863389935 Email : sptranslationcenter@hotmail.com เวลาเปิดทำการ : 09.00 น. - 16.00 น. ต้องยื่นการสมัครขอวีซ่าออสเตรเลีย ก่อนบ่าย 3 โมงครับหลังจากนั้นเป็นการรับเล่มขอวีซ่าออสเตรเลีย คืนครับ EMBASSY OF AUSTRALIA : สถานฑูตออสเตรเลีย ที่ตั้ง : เลขที่ 37 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ เบอร์โทร 0 - 2344 - 6400 แฟ๊กซ์ : 0 - 2344 - 6341

เอกสารที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการสมัครยื่นขอวีซ่า ออสเตรเลีย เพื่อการท่องเที่ยวไปยังประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเอกสารเหล่านี้เป็นเพียงแค่แนวทางโดยพื้นฐานที่จำเป็นในการสมัครขอวีซ่า ออสเตรเลีย ทั้งนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงเพิ่มเติมตามแต่คุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้สมัครเพื่อการขอวีซ่า ออสเตรเลีย

• ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ออสเตรเลีย ต้องชำระโดยแคชเชียร์เช็คหรือชำระเป็นเงินสดได้โดยหากซื้ออยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล แต่แนะนำว่าควรจะมาซื้อที่อาคารไทยซีซี ได้เลยโดยตรงโดยติดต่อธนาคารบริเวณชั้นล่าง จะเป็นการสะดวกกว่า ค่าธรรมเนียมวีซ่านี้ไม่สามารถขอรับคืนในภายหลังไม่ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมปัจจุบันราคาอยู่ที่ 4750 บาทเพื่อการท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียนบุคคล

• หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ต้องมีอายุใช้งานได้อีก 6 เดือนหรือมากกว่า และหนังสือเดินทางเล่มเก่าถ้ามี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเล่มที่มีการได้รับอนุมัติ วีซ่าออสเตรเลีย มาก่อนนะครับ • แบบฟอร์ม 1419 เฉพาะสำหรับผู้ยื่นขอวีซ่า ออสเตรเลีย ในประเทศไทยเท่านั้นครับ สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว สามารถเข้าไปดาวน์โหลดฟอร์มมาได้จากตัวเว็บไซท์ของทางสถานฑูต • รูปถ่ายขนาดทำหนังสือเดินทาง 1 รูป

• บัตรประชาชนหรือเอกสารบัตรประจำตัวอื่นๆใดที่ทางราชการออกให้

• จดหมายรับรองการทำงานถ้ามี ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการยืนยันสถานภาพในการทำงาน

• ผู้สมัครที่จะเดินทางพร้อมญาติพี่น้อง ควรแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าว เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน พร้อมข้อมูลหรือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดของความสัมพันธ์นั้น เป็นต้น

• สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารฉบับปัจจุบันใบรับรอง เงินฝากธนาคารซึ่งแสดงสถานภาพการเงินในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างน้อยหรือมากกว่า

• ผู้สมัครที่มีสถานภาพเป็นนักเรียนนักศึกษา ควรจะแสดงหลักฐานรับรองสถานภาพการศึกษาจากทางสถาบันที่ทำการศึกษาในขณะนั้น


วีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย (Prospective Marriage Visa) / วีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย (Spouse Visa) นอกจากนี้ทางศูนย์วีซ่าของเรายังมีบริการช่วยเหลือในการสมัครขอวีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย วีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย วีซ่าทำงาน วีซ่านักเรียน หรือประเภทอื่นๆ ให้เพิ่มเติมมากกว่านี้ ด้วยประสบการณ์ ทางเราจึงมุ่งหวังให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับทั้งวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย และ วีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่จะทำการสมรสในประเทศออสเตรเลีย เป็นวีซ่าสำหรับผู้ขอวีซ่าที่ได้หมั้นหมายกับผู้มีสิทธิในการสปอนเซอร์ในประเทศออสเตรเลีย และมีกำหนดแต่งงานภายใน 9 เดือนหลังจากที่ได้รับอนุมัติวีซ่า การสืบค้นข้อมูลย้อนหลังก่อนยื่นในเรื่องราวต่างๆ ก็ถือว่ามีความสำคัญยิ่งยวด ที่ปรึกษาที่ดีต้องเข้าใจถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตัวผมจึงอาจจะสอบถามละเอียดซักหน่อย แต่เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ต้องป้องกันก่อนยื่นครับ ไม่งั้นอาจจะสายเกินแก้ ผิดหวังกันมาเยอะแล้วครับ เพราะว่าไม่รอบคอบให้มากในเรื่องนี้ การเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอ ซึ่งเอกสารเหล่านี้เป็นเพียงแค่แนวทางโดยพื้นฐานที่จำเป็นในการสมัครขอวีซ่าออสเตรเลีย ทั้งนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงเพิ่มเติมตามแต่คุณสมบัติโดย ทั่วไปของผู้สมัคร ทั้งนี้ทางศูนย์วีซ่าของเรายินดีที่จะให้บริการคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวทั้ง ทางโทรศัพท์หรือการเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลในเชิงลึก

วีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย / วีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย สมัครชอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียในฐานะที่เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรส รวมทั้งบุตรติดตามบิดาหรือมารดา ต้องยื่นเอกสารต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องแนบใบแปลเอกสารมาด้วย และการยื่นเอกสารต่างๆนั้นจะต้องยื่นต้นฉบับพร้อมกับสำเนาที่ชัดเจน หากไม่สามารถยื่นต้นฉบับได้ เอกสารนั้นจะต้องผ่านการรับแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารต่างๆมี ดังนี้

1. แบบฟอร์ม 47SP กรอกโดยผู้สมัครและ แบบฟอร์ม 40SP กรอกโดยสปอนเซอร์ เพื่อยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย/ วีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย แยกย่อยไปตามความประสงค์เวลากรอกข้อมูล

2. ค่าธรรมเนียม ราคาสูงมาก และไม่คืนในทุกกรณี จึงต้องทำการศึกษาก่อนยื่นครับ ซื้อเป็นแคชเชียร์เช็คครับ

3. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป รวมทั้งหนังสือเดินทางเล่มทุกเล่ม ถ้ามีครับ

4. รูปถ่าย 2 - 2.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป ของผู้สมัครเพื่อเก็บเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย/ วีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย และ รูปถ่าย 2 - 2.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป ของสปอนเซอร์

5. บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, สูติบัตร ของผู้สมัครเพื่อยื่นขอ วีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย/ วีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย

6. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)

7. ใบรับรองการหย่า หรือใบมรณบัตร  (ถ้ามี)

8. ผลการตรวจสุขภาพ โดยโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนดเท่านั้น สถานทูตจะแจ้งวันนัดภายหลังครับ

9. ใบรับรองการสอบประวัติจากแผนกสันติบาล กรมตำรวจ

10. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับสปอนเซอร์ ส่วนนี้สำคัญมากๆครับ แตกต่างกันออกไปตามแต่ละบุคคลครับ

11. จดหมายจากเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบพิธีสมรส ในประเทศออสเตรเลียแจ้งถึงวัน เวลา สถานที่ ซึ่งจะมีพืธีการสมรส หรือเสมือนว่าเป็นการจองล่วงหน้าเพื่อกำหนดวันจดทะเบียนสมรส

12. หลักฐานการเงิน ของฝ่ายสปอนเซอร์ ต้องตรวจเช็คให้ละเอียดว่าเหมาะสมตามกฎหมายหรือไม่ อีกทั้งฝ่ายผู้ยื่นก็ช่วยเหลือได้ในบางกรณีครับ ต้องปรึกษากันเป็นรายๆไปครับ

- หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ประจำ ตั้งแต่หน้าแรก ถึงหน้าปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

- ใบแจ้งประเมินภาษี

- เอกสารทางธุรกิจหากทำงานของตนเอง - เอกสารแสดงบำนาญจากการเกษียณ

13. หลักฐานแสดงว่าสปอนเซอร์เป็นผู้ถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือ ผู้ถือวีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย หรือ ชาวนิวซีแลนด์ที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมาย เช่น สูติบัตร หรืออื่นๆ


โปรดติดต่อเข้ามาโดยตรงกับทางศูนย์รับทำวีซ่าออสเตรเลียของเรา โทร. 086-338-9935