ช่องทางการขอวีซ่าพม่าแบบใหม่ ผ่านออนไลน์

ขณะนี้ทางสถานทูตพม่าได้เปิดช่องทางการสมัครขอวีซ่าพม่าผ่านระบบออนไลน์โดยผ่านระบบเว็บไซท์ของทางสถานทูต ที่  www.myanmarevisa. gov.mm/


โดยบริการดังกล่าวเป็นบริการรับทำวีซ่าพม่าอิเล็คทรอนิกส์ หรือ E-Visa ประเภทหนึ่ง เพื่อเป็นอีกช่องทางสำหรับผู้ที่อาจจะไม่มีความสะดวกในการขอมาขอวีซ่าพม่าที่สถานทูตด้วยตนเองหรือผ่านตัวแทนรับยื่นวีซ่าพม่าได้ โดยเริ่มเปิดบริการทำวีซ่าออนไลน์ประเภทดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2014 แต่มีเพียงประเภทวีซ่าท่องเที่ยวเท่านั้น

โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลักในการขอ E-VISA ดังต่อไปนี้ 
1.   ต้องกรอกข้อมูลการสมัครขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ 


2.  หลังจากใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วตามช่องต่างๆที่กำหนด ให้กดยืนยันความถูกต้องในข้อมูลที่ได้กรอกลงไปและชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยใช้บัตรเครดิตหรือเดบิตตามแต่สะดวก โดยมีค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเป็นจำนวน 50 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1500 บาทกว่าๆ 
3.  จากนั้นต้องรอการตอบกลับคำอนุมัติและรับเอกสารวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมล์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 วันทำการโดยประมาณ
4. เมื่อได้รับเอกสารที่เทียบเท่ากับวีซ่าจากทางสถานทูตแล้วให้นำไปแสดงพร้อมกับหนังสือเดินทางที่ด่าน ตม. ต่างๆ พร้อมกับตราประทับลงบนหนังสือเดินทาง 

โดยวีซ่าที่ได้รับดังกล่าวยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับวีซ่าพม่าตามที่ได้ปกติ โดยมีอายุ 3 เดือนที่ต้องใช้วีซ่าดังกล่าว และสามารถพำนักในพม่าได้นานไม่เกิน 28 วัน 

แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมแบบปกติแล้วถือว่าสูงกว่ามาก โดยทางศูนย์รับทำวีซ่าพม่าของเรายินดีให้บริการในราคาที่ย่อมเยากว่าแน่นอนครับ