มีปัญหาขอวีซ่าพม่าประเภทธุรกิจ 6 เดือน หรือ 1 ปี ไม่ผ่าน

หากประสบปัญหาเรื่องการขอวีซ่าพม่าประเภทธุรกิจประเภท 6 เดือน หรือ 1 ปี โดยมีกฎระเบียบที่กำหนดโดยทางสถานทูตพม่า ออกมาใหม่ดังต่อไปนี้ครับ 

โดยปกติตามขั้นตอนผู้ที่จะยื่นขอต้องเคยได้รับวีซ่าพม่าธุรกิจ เข้าออกได้ 1 ครั้งหรือ Single Entry ประมาณ 4-5 ครั้งขึ้นไปนะครับ จึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่าพม่าธุรกิจประเภท 6 เดือนเข้าออกได้หลายครั้งหรือ Multiple Entry 6 months แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นะครับ โดยอาจจะปฏิเสธคำขอของท่านได้ครับ จากนั้นหากจะขอวีซ่าพม่าประเภท 1 ปี ต้องได้ร้บวีซ่าประเภท 6 เดือนแล้วมาก่อนอย่างน้อย 2 ครั้งขึ้นไปครับ จึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่าพม่าประเภท 1 ปี Multiple Entry valid up to 1  year 

โดยวีซ่าทั้งสองประเภทดังกล่าวสามารถเข้าออกประเทศพม่าได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่อยู่ได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 70 วันครับ มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดและวีซ่าอาจจะถูกเพิกถอนได้นะครับ โดยเหมาะสมกับผู้ที่มีความต้องการเดินทางเข้าออกเพื่อทำธุรกิจหรือส่งบุคคลากรอาชีพต่างๆเข้าไปทำงานตามความเหมาะสมได้เกือบทุกอาชีพครับ ยกเว้นแต่เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อกฎหมายท้องถิ่นที่กำหนดไว้ครับ จึงควรศึกษาให้ละเอียดก่อนเริ่มขอวีซ่าดังกล่าว โดยทางเราสามารถนำเสนอขั้นตอนพิเศษเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและเงินทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าแต่ละครั้งอีกด้วยครับ