ข้อมูลทำวีซ่าพม่า วีซ่าจีน วีซ่าอินเดีย ล่าสุดช่วงเดือน ต.ค. ถึง พ.ย. 2014

สรุปข้อมูลอัพเดทของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆในการยื่นขอวีซ่าพม่า ช่วงเดือน ต.ค. 2014 มีดังต่อไปนี้ 

 

- เนื่องจากมีปริมาณของผู้มายื่นขอวีซ่าพม่าประเภทท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาพิจารณาออกวีซ่าประเภทท่องเที่ยวเป็นเวลา 10 วันทำการ เพิ่มจากเดิม 7 วันทำการ ทั้งนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลตามที่กล่าวเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของทางสถานทูตพม่า ดังนั้น ผู้เดินทาง จึงควรกำหนดวันเดินทางล่วงหน้าให้มากขึ้นก่อนวันเดินทาง ควรติดต่อทางศูนย์รับทำวีซ่าพม่า ของเราก่อนล่วงหน้าครับ 

 

สถานการณ์ขอวีซ่าอินเดีย 

- ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนมีความต้องการยื่นขอวีซ่าอินเดียเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นช่วงเดือนวันเกิดของเทพเจ้าหลายองค์ของอินเดียที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพจำนวนมากของเหล่าผู้ศรัทธาที่มีความต้องการไปบูชากราบสักการะตามที่ต่างๆในอินเดีย จึงควรตรวจสอบวันเดินทางให้ดีครับ 

 

สถานทูตจีนที่รับทำวีซ่าจีน - ได้ประกาศหยุดทำการเป็นเวลา 6 วันติดต่อกันนับจากวันที่ 1 - 6 ตุลาคมเนื่องจากเป็นวันหยุดเฉลิมฉลองวันชาติจีน ดังนั้นจึงควรตรวจสอบเวลาการเดินทางให้ตรงกับความต้องการด้วยครับ