ข้อมูลอัพเดตวีซ่าพม่าและวีซ่าจีน

  • Posted on: 27 January 2014
  • By: zenno

รับทำวีซ่าพม่า  วีซ่าพม่า   VISA MYANMAR  

 

บล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันในการยื่นขอวีซ่าจีนและวีซ่าพม่า เนื่องจากผู้เขียนพบว่ายังมีอีกหลายๆท่านประสบปัญหาค่อนข้างมากและยังเข้าใจผิดๆในการขอวีซ่าพม่า  เนื่องด้วยคำสั่งคณะรัฐมนตรีประกาศให้มีการยกเลิกการขอวีซ่าพม่าและวีซ่าไทยและเดินทางเข้าออกได้อย่างอิสระเป็นเวลา 14 วัน เนื่องด้วยสถานการณ์ดังกล่าว จึงทำให้หลายๆท่านต้องตกเครื่องบินและเสียเงินค่าตั๋วเครื่องบินโดยไม่จำเป็น โดยโดนปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องบินจากหลายสายการบินที่มีเที่ยวบินไปยังประเทศพม่า ดังนั้นจึงขอย้ำว่า ยังจำเป็นต้องขอวีซ่าพม่า อยู่นะครับ เนื่องด้วยยังไม่มีผลในทางปฏิบัติ โดยรัฐบาลพม่ายังมีข้อกำหนดให้ผู้ที่ต้องการเดินทางไปพม่าจำเป็นต้องมีวีซ่าพม่าอยู่นะครับ อย่าลืมติดต่อศูนย์บริการรับทำวีซ่าพม่าก่อนออกเดินทางนะครับ 
 

รับทำวีซ่าจีน ขอวีซ่าจีน : ศูนย์รับทำวีซ่าจีน 

ข้อมูลอัพเดทของวีซ่าจีน เนื่องด้วยวันหยุดยาวประจำวันตรุษจีน ของสถานทูตจีนจะเริ่มต้นขึ้นวันศุกร์ที่ 31 ม.ค. 2014 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.พ. 2014 ต้องตรวจสอบวันเดินทางของท่านนะครับ ว่าเหมาะสมต่อการหยุดยาวของสถานทูตจีนหรือไม่ หากว่าท่านอาจจะไม่ได้รับทำวีซ่าจีนตามเวลานะครับ  อย่าลืมปรึกษาศูนย์รับทำวีซ่าจีนนะครับ