ขอแสดงความเสียใจในเหตุการณ์ความรุนแรงที่ฝรั่งเศส

 

ขอแสดงความเสียใจในเหตุการณ์ความรุนแรงที่ฝรั่งเศสขอแสดงความเสียใจในเหตุการณ์ความรุนแรงที่ฝรั่งเศส 

ขอแสดงความเสียใจในเหตุการณ์ความรุนแรงที่ฝรั่งเศส สืบเนื่องจากเหตุการณ์รุนแรงที่ประเทศฝรั่งเศส เป็นเหตุการณ์การโจมตีทั่วกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (14 พ.ย.) ล่าสุด มีการรายงานยอดผู้เสียชีวิตอย่างไม่เป็นทางการแล้ว อย่างน้อย 160 ศพ และผู้บาดเจ็บอีกไม่น้อยกว่า 300 คนในนครปารีสและมีกลุ่มนักรบญิฮัดรัฐอิสลาม (ไอเอส) ออกมากล่าวอ้างว่าเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการลงมือดังกล่าว โดยสร้างความสะเทือนใจให้กับญาติผู้เสียชีวิต เป็นอย่างมาก

 

ขอแสดงความเสียใจในเหตุการณ์ความรุนแรงที่ฝรั่งเศส สืบเนื่องจากเหตุการณ์รุนแรงที่ประเทศฝรั่งเศส เป็นหตุการณ์การโจมตีทั่วกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (14 พ.ย.) ล่าสุด มีการรายงานยอดผู้เสียชีวิตอย่างไม่เป็นทางการแล้ว อย่างน้อย 160 ศพ และผู้บาดเจ็บอีกไม่น้อยกว่า 300 คนในนครปารีสและมีกลุ่มนักรบญิฮัดรัฐอิสลาม (ไอเอส)

ออกมากล่าวอ้างว่าเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการลงมือดังกล่าว โดยสร้างความสะเทือนใจให้กับญาติผู้เสียชีวิต เป็นอย่างมาก

 

ซึ่งต้องยอมรับว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบออกไปในวงกว้างทั่วโลกและย่อมส่งผลร้ายต่อทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และรวมทั้งมาตรการที่จะต้องมีการเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นต่อการพิจารณาออกวีซ่าฝรั่งเศสให้แก่ผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็นภายใต้จุดประสงค์ใดๆก็ตาม ย่อมต้องได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

ดังนั้น ผู้ที่ต้องการจะยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศส ควรตรวจสอบถึงวัตถุประสงค์ของตนเองในการเดินทางให้ชัดเจนพร้อมทั้งแสดงหลักฐานใดๆประกอบการยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศสของตนเอง ให้ดีพอเพื่อการอนุมัติวีซ่า อีกทั้งจากเหตุการณ์ดังกล่าว ย่อมจะส่งผลต่อการพิจารณาอนุมัติออกวีซ่าให้แก่ท่านอื่นๆ ที่ประสงค์จะเดินทางไปยุโรป หรือชาติตะวันตกอื่นๆ  ก็คงไม่พ้นต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ย่อมเป็นสิ่งจำเป็นถ้าหากมีธุระที่ต้องเดินทางไปประเทศชาติตะวันตกดังกล่าว อีกทั้งผู้เดินทางก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง และหลีกเลี่ยงเหตุการณ์รุนแรงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นที่ส่งผลความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ 

 

ด้วยความเคารพ 

 

SP CENtER ศูนย์รับทำวีซ่าฝรั่งเศส