วีซ่าฝรั่งเศสประเภทฝึกงานระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน

วีซ่าฝรั่งเศสประเภทฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน


รายชื่อเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศสประเภทดังกล่าว

ผู้สมัครต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศสให้สมบูรณ์ตามข้อกำหนด ซึ่งจะมีการแสดงรายชื่อเอกสารหลังจากที่ได้ทำการลงทะเบียนสมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซท์แล้ว

หมายเหตุ : ถ้าหากท่านเคยถูกเก็บลายนิ้วมือมาแล้วให้ระบุคำในช่อง VIS โดยในการยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศสครั้งต่อไปไม่จำเป็นต้องเก็บลายนิ้วมืออีก แต่ในกรณีตรงกันข้ามถ้าหากไม่เคยโดนเก็บลายนิ้วมือมาก่อนจำเป็นต้องมาแสดงตัวเพื่อเก็บลายนิ้วมือทั้งสิบนิ้ว โดยในครั้งต่อไปอาจจะใช้ตัวแทนทำการยื่นขอวีซ่าแทนได้ครับ ไม่จำเป็นต้องมาแสดงตัว แต่ถ้าหากถูกเก็บลายนิ้วมือแล้วไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า ครั้งต่อไปก็จำเป็นต้องมาให้ลายนิ้วมืออีกครั้ง

รายชื่อเอกสารขอวีซ่าฝรั่งเศส 

  1. แบบฟอร์มการสมัครขอวีซ่าระยะสั้นไม่เกิน 90วัน (กรอกได้ทั้งออนไลน์และโดยแบบเขียนมือ)
  2. รูปถ่ายติดบัตร พื้นขาว รูปสี จำนวน2 รูป
  3. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน มีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน พร้อมกับเล่มเก่าถ้ามี

4. หน้าสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมกับหน้าวีซ่าเซงเก้นต้วเก่าถ้ามี  

5.สำเนาเอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไปกลับตามระยะเวลาที่ต้องการ

6.ประกันภัยการเดินทางคุ้มครองในขณะพำนักอยู่ต่างประเทศระหว่างเดินทาง (ทางผมจัดหาของกรุงเทพฯประกันภัยให้ครับ ราคาค่อนข้างถูกและคุ้มครองดีพอสมควร)

7.สัญญาในการฝึกงาน ควรจะต้องมีการจัดทำเป็นเอกสารเฉพาะ โดยกดที่ลิ้งค์นี้นะครับ สัญญาฝึกงาน โดยต้องมีข้อมูลในการจ่ายค่าตอบแทนหรือไม่ว่าจะเป็นทั้งในฝรั่งเศสหรือประเทศอื่นๆ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทน

8.กรมธรรม์ประกันสุขภาพ เสริมสำหรับช่วงสามเดือนแรก (โดยไม่ใช่ตัวเดียวกันกับประกันการเดินทางในกลุ่มประเทศเซงเก้น)

9.หนังสือรับรองการทำงาน ควรจะออกเป็นภาษาอังกฤษครับ  โดยระบุถึงข้อมูลในการส่งตัวไปทำงาน แต่ถ้าออกเป็นภาษาไทยจริงๆก็ไม่เป็นไรครับ ผมแปลให้ได้ครับ  

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับทำวีซ่าฝรั่งเศส  http://www.spvisa-translations.com/รับทำวีซ่าฝรั่งเศส​