การขอวีซ่าจีนในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน

ตายแล้ว จำเป็นต้องเดินทางไปเมืองจีนเร่งด่วน แต่ทำยังไงขอวีซ่าจีนไม่ทัน ทำยังไดี หลายคนอาจติดปัญหาดังกล่าว โดยมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางเข้าประเทศจีนด้วยเหตุผลต่างๆ แต่อาจจะพลาดพลั้งลืมขอวีซ่าจีนตามข้อกำหนด โดยวีซ่าเร่งด่วนต้องใช้เวลาทำการอย่างน้อย 2 วันทำการนะครับ ถ้าหากเป็นดังกล่าวแล้ว เรามาหาวิธีรับมือกันว่าจะทำอย่างไรได้นะครับ ถ้าหากอ้อนวอนเจ้าหน้าที่ยังไงๆ เขาก็ไม่ยอมทำวีซ่าจีนให้ตามเวลาหรือยังไงก็ขอไม่ได้อ่ะครับ

 อยากตายสถานเดียว ช้าก่อนเรามาดูหนทางแก้ไขกันนะครับ โดยทั่วไปแล้ว ชาวต่างชาติรวมถึงบุคคลสัญชาติไทยจำเป็นต้องขอวีซ่าล่วงหน้าจากสถานฑูตจีนประจำต่างประเทศ หรือหน่วยงานรับทำวีซ่าจีนของทางการจีนอื่นๆ ที่ได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการต่างประเทศจีน โดยจำเป็นต้องแสดงวีซ่าจีนเพื่อการผ่านเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองตามสนามบินต่างๆที่ประเทศจีน 

 

ถ้าหากเป็นกรณีโดยทั่วไปแล้วผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าเมืองจีนอาจจะเลือกขอวีซ่าพิเศษตามสถานที่ราชการของทางการจีนได้ในระหว่างเดินทางไปพร้อมกัน แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางอย่างดังต่อไปนี้ 
อาทิเช่น

ชาวต่างชาติหรือชาวได้มีจดหมายเชิญเป็นทางการจากรัฐบาลจีนและหนังสือเดินทางธรรมดาประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการฑูตหรือติดต่อการค้าภาครัฐกับจีนโดยเป็นเหตุผลเร่่งด่วนกว่าปกติ หรืออาจจะไม่มีเวลาจัดเตรียมการขอวีซ่าจีนได้ทันเวลา  มีสิทธิในการขอวีซ่าที่หน่วยงานหน้าด่านซึ่งกระทรวงสันติบาลมอบอำนาจให้ได้

1. ทางการฝ่ายจีนอนุญาตให้เข้าเมืองชั่วคราวเพื่อเชิญมาจีนในการแสดงร่วมงานแสดงสินค้า

2. รับการเชิญเข้าร่วมการประมูลหรือเซ็นสัญญาการค้าอย่างเป็นทางการที่จีนกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะทางรัฐบาล

3.ตรวจสอบการส่งออกและการนำเข้าของสินค้าตามสัญญาหรือเข้าร่วมงานตรวจสอบและรับสินค้าตามสัญญาอันมีผลทางการค้าโดยตรง และอาจจะเกิดความเสียหายได้ถ้าหากไม่สามารถเดินทางเข้ามาเมืองจีนได้ตามเวลาที่กำหนด

4. มีจดหมายเชิญเป็นทางการเพื่อการประกอบอุปกรณ์เครื่องจักรหรืองานด้านวิศวกรรมโยธา 

5. ตกลงเจรจาไกลเลี่ยข้อพิพาทด้านการชดเชยความเสียหายจากฝ่ายคู่สัญญาจีน 

6. ตอบรับคำเชิญจากฝ่ายคนจีนให้แสดงผลงาน ออกความคิดเห็น ด้านงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เมืองจีน 

7. มีการจัดเตรียมวีซ๋าของคณะกลุ่มบุคคลหรือบุคคลเป็นรายตัว แต่มีการกำหนดให้เปลี่ยนกลุ่มบุคคลหรือผู้เดินทางโดยเป็นการแจ้งมาจากฝ่ายจีน 

8. เข้าพบผู้ป่้วยเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจในกรณีที่มีอาการป่วยหนัก หรือเข้าร่วมงานพิธีศพ 

9.เนื่องจากเหตุผลที่ไม่คาดคิด คนที่ผ่านประเทศจีนไม่สามารถนั่งเครื่องบินเดิมหรือต้องเปลี่ยนพาหนะอื่นออกจากจีนภายใน 24 ชั่วโมง

10. บุคคลใดๆที่ได้รับเชิญเป็นทางการจากฝ่ายจีน แต่ไม่มีเวลามากพอที่จะขอวีซ่าจีนจากหน่วยงานกงสุล สถานทูตจีนในต่างแดนได้ทันเวลา แต่ได้รับจดหมายที่ได้รับการอนุญาตทำวีซ่าหน้าด่านจากหน่วยงานของจีน นอกจากนั้นแล้ว ห้ามหน่วยงานที่ทำวีซ่าหน้าด่านรับทำวีซ่าจีน

แต่อย่างไรก็ตามการขอวีซ่าหน้าด่าน หรือ Visa On Arrival ก็ยังอาจจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจการพิจารณาของฝ่ายราชการจีน ด่านตม. หรืออื่นๆว่าจะพิจารณาให้เข้าหรือไม่เข้าเป็นรายๆไปด้วยครับ 

และหรืออาจจะเป็นในกรณีที่เดินทางผ่านประเทศจีนเป็นระยะเวลาภายใน 24 ชม. โดยพำนักแต่ในสนามบินไม่ได้ผ่านด่านออกมาจากสนามบิน หรือเดินทางผ่านเซี่ยงไฮ้ไม่เกินเวลา 48 ชม. ไปเยี่ยมเยียนกวางตุ้งไม่เกิน 6 วันหรือเกาะไหหลำไม่เกิน 15 วันโดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าครับ

แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ควรจะมีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อจะได้ขอวีซ่าจีนได้ตามเวลานะครับ