ตั้งเป้าคนจีนแห่เที่ยวไทยหลังยกเลิกวีซ่าจีนเข้าไทย

ตามแหล่งข่าวจากสำนักงานท่าอากาศยานไทย (AOT) กล่าวโดยนายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่แห่งการท่าอากาศยานไทย เปิดเผยว่าจะมีผู้เดินทางชาวจีนเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นหลังจากมีมาตรการยกเว้นวีซ่าจีนประเภทนักท่องเที่ยวให้แก่คนจีน โดยเปรียบเทียบกับผู้โดยสารชาวจีนที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน ด่าน ตม. ที่ท่าอากาศยานของ AOT โดยประมาณเดือนละ 900,000 รายต่อเดือน

 

ถึงแม้กระนั้นก็ตาม นับตั้งแต่เดือน ต.ค. 2556 มีผู้โดยสารถือ วีซ่าจีนเข้ามาที่เมืองไทยโดยเฉลี่ยลดลงไปจนเหลือ 500,000 - 700,000 ราย ต่อเดือน หรือลดลงกว่า 50% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปกติของปีดังกล่าว นับจากมีมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า อีกทั้งเป็นช่วงเดียวกันกับเทศกาลเฉลิมฉลองวันชาติจีน 1 ต.ค. หรือช่วง GOLDEN WEEKEND จึงคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนแห่เดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทยต่อเนื่อง 

ตามคำสั่งและนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย โดยได้ออกคำสั่งและประกาศกระทรวงมหาดไทยให้บุคคลซึ่งถือหนังสือเดินทางจีน และถือหนังสือเดินทางจีนไทเป ซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจตราลงตราประเภทนักท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวตามด่านตม.แห่งต่างๆที่เป็นศูนย์

รับทำวีซ่าจีนให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนจากแหล่งต่างๆ ทั้งนี้ ภายหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557
 
ตามคำสั่งประกาศดังกล่าวทางการท่าอากาศยานแห่งต่างๆในเมืองไทยยังได้จัดบริการอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีจำนวนมากเป็นอันดับหนึ่ง อาทิเช่น  ได้เพิ่มป้ายภาษาจีนในท่าอากาศยาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้จัดช่องทางพิเศษ Chinese Lane อีกทั้ง ททท.และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวได้จัดพนักงานเสริมและล่ามภาษาจีนในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้น 
  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.spvisa-translations.com/รับทำวีซ่าจีน