ที่น่าเที่ยวในเมืองกวางเจา

ยื่นขอวีซ่าจีนไม่มีเวลา ยุ่งยากเกินไป ให้ทางศูนย์รับทำวีซ่าจีน และรับแปลเอกสารSP-VISA-CENtER เป็นคนดูแล โทร. 0863389935  

บล็อกนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นการแบ่งปันสถานที่เที่ยวต่างๆในเมืองจีนที่ทัั้งลูกหลานชาวจีนและคนไทยควรหาโอกาสซักครั้งไปเที่ยวชมสักครั้งในชีวิต ในราคาที่ไม่สูงนัก ในชุด UNSEEN เมืองจีน ประเทศมหาอำนาจที่กำลังจะเป็นอันดับหนึ่งโลกในไม่ช้าครับ อย่าลืมขอวีซ่าจีนก่อนเดินทางไปเที่ยวนะครับ ขอให้โชคดีครับ ส่วนนี้เป็นสถานที่น่าเที่ยวในเมืองกวางเจาครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับ

Smiley中国-广州 Smiley กวางโจว - Guangzhou SmileySmiley

หนึ่งในเมืองหลวงเอกแห่งมณฑลกวางตุ้งเป็นที่กล่าวขานทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเมืองจีนอีกแห่งหนึ่ง อันเป็นศูนย์รวมด้านเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงของภาคใต้บริเวณปากแม่จ้ำจูเจียง(Zujiang) อันมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปนับพันๆปีของต้นทางเส้นทางสายไหมอันมีชื่อก้องโลก และเคยเป็นอดีตเมืองท่าในสมัยโบราณ ยาวนานกว่า 2,800 ปี เป็นจุดเริ่มของเส้นทางสายไหมทางทะเลในครั้งอดีตที่มีชาวตะวันตกเข้ามาค้าขายด้วย 

 
Smileyที่น่าเที่ยวแห่งแรก สานสาธารณะเย่วซิ่ว Yuexiu ParkSmiley
สวนที่มีขนาดใหญ่โตที่สุดแห่งเมืองกวางโจว มีทั้งหอเจิ้นไฮ่ รูปปั้นห้าแพะ สัญญลักษณ์เมือง ทะเลสามเหยิ่นกง และหออื่นๆจำนวนมาก รวมทั้งหอเจิ้นไห่สร้างขึ้นในยุคต้นราชวงศ์หมิง ที่มีชื่อเสียงมาก
Smileyพิพิธภัณฑ์ ดร.ซุนยัดเซ็น (Dr.Sun Yat Sen Memorial )Smiley

สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง ดร.ซุนยัดเซ็น เป็นผู้ให้กำเนิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการปกครองยยุคใหม่ของเมืองจีนที่นำความเจริญและสิ่งเปลี่ยนแปลงต่างๆเข้ามาในเมืองจีนช่วงปลายยุคราชวงศ์ชิง 
 
 
Smileyอนุสาวรีย์ แพะห้าตัว ( Five Goat Monument ) Smiley
ได้มีการจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติที่ระลึกถึงเทพเจ้าที่ดลบันดาลให้เมืองกวางโจวมีความเจริญอุดมสมบูรณ์ทางเกษตรกรรม และถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองกวางโจวมาจวบจนทุกวันนี้
 
Smileyที่สุดท้ายที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับ พิพิธภัณฑ์สุสานฮ่องเต้ หนานเย่ว่ ยุครัชสมัยฮั่นตะวันตกSmiley
 
สุสานของราชวงศ์ฮั่นตะวันตกที่มีความเก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง หนึ่งใน 80พิพิธภัณฑ์
ที่มีชื่อเสียงของโลก บนที่ดินขนาด14000 ตารางเมตร มีห้องจัดแสดงนิทรรศการ 10ห้อง 
สุสานที่จัดแสดงเป็นของ เส้าเหมย หนานเย่ว์ ซึ่งเป็นฮ่องเต้องค์ที่สองแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตก
ในช่วงยุคปีประมาณ พ.ศ.24 ตัวสุสานขุดลึกลงไปยังบริเวณใต้ดินลึกลงไปถึง 20เมตรอันทำขึ้น
มาจากหินขนาดใหญ่ 750 ก้อนที่ตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนัง และ เครื่องมือ เครื่องใช้ สืบทอด
ทางวัฒนธรรม กว่า 10000 ชิ้น อาทิ เครื่องทองเหลือง และเครื่องปั้นดินเผา ในลักษณะเฉพาะ
ของวัฒนธรรม เย่ว์ ของจีนทางใต้ หรือ วัฒนธรรมหนานเย่ว์ รวมไปถึงเครื่องอันแสดงถึง 
วัฒนธรรมของจีนกลาง และฉู่ วัฒนธรรมจีนใต้ บาฉู่ ของจีนตะวันตกเฉียงใต้ ฮั่นทางตอนเหนือ 
แม้กระทั่งวัฒนธรรมต่างชาติไฮไลท์ของอนุสรณ์บรรจุสุสาน คือ เสื้อผ้าไหมหยก ซึ่งทำด้วยหยกกว่า 2291
 ชิ้น แต่ละชิ้นจะร้อยโยงกันด้วยทอง เงิน และ ทองแดง เครื่องแต่งกายเช่นนี้ มีเพียงชนิดเดียวเท่านั้นในโลกนี้ 
ซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงวัฒนธรรมหนานเย่ว์ ในส่วนเพิ่มเติม สถานที่แห่งนี้ และยังเป็นสถานที่เก็บรักษา
กระดิ่งพวงทองเหลือง 3 ชุด แจกันทองเหลือง 36 ใบ กระจกทองเหลือง 36 บาน และ ตราประทับทอง อีก 3 
ชิ้นซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมหนานเย่ว์ ม่านพับที่เก่าและใหญ่ที่สุดที่ใช้ในจีนก็อยู่ที่นี่ และยังนับได้ว่ามีอายุ
เก่าแก่มากที่สุดในโลกนี้ 
Smiley