แผนการท่องเที่ยวเมืองเซี่ยงไฮ้

แผนการท่องเที่ยวเมืองเซี่ยงไฮ้ 

ขอนำเสนอการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวในประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ้ 
โดยขอนำเสนอเกร็ดเล็กน้อยที่จะเป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวในจีน โดยเฉพาะจะถือเป็นช่วงโลว์ซีซั่น
การท่องเที่ยวของเมืองจีน โดยจะมีการลดราคาโรงแรม ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ค่าโดยสาร และอื่นๆโดย
ถือเป็นช่วงโปรโมชั่นในหลายๆสถานที่ของเมืองจีน จึงไม่ควรพลาดโอกาสที่จะได้โอกาสไปสัมผัสลมหนาว หิมะสีขาวโพลน
และอื่นๆอีกมากมายเป็น UNSEEN SHANGHAI ที่เป็นเมืองท่าสำคัญของประเทศจีนนับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน  
 
แต่ก่อนอื่นควรจำเป็นต้องรู้ข้อมูลจำเป็นบางอย่างเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของเรา
ให้มีความสะดวกราบรื่นไม่สะดุด 
 
- สภาพอากาศ : ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมจะเป็นช่วงฤดูหนาวเต็มตัว อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ
11°C - 2°C และอาจจะมีหิมะตกบ้างในบางโอกาส 
- การแต่งกาย : เครื่องแต่งกายต้องมีสภาพพร้อมไม่ว่าจะเป็นแจ็คเก็ตตัวนอกคลุมยาวทั้งตัว สเวตเตอร์
หนาอย่างดี กางเกงกันลม หมวก ถุงมือ และขอแนะนำหน้ากากก็อาจจะดีนะครับ เพราะว่าอุณหภูมิใกล้ติด
ลบหน้าของเราก็จะชาหมดความรู้สึกไปเลยครับ เคยคิดว่าตัวเองหน้าหนาแล้วนะนี่ แต่ก็แทบไม่ไหวครับ 
 
ข้อมูลข้างล่างนี้เป็นการแผนการท่องเที่ยวในประเทศจีนเมืองเซี่ยงไฮ้ นับจากวันที่ 27 ธันวาคม 2560 -
2 มกราคม 2561 ที่นับเป็นช่วงฤดูหนาวโดยผมพยายามรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจเข้ามารวม
เอาไว้ในแผนการท่องเที่ยวข้างล่างนี้อย่างละเอียดมากพอสมควร รวมทั้งแผนที่และเส้นทางในการเดินทาง
ระยะทางและเวลาในแต่ละจุดเป้าหมายของสถานที่ท่องเที่ยวที่เรามุ่งหวังจะเดินทางไปนะครับ