ตัวอย่างจดหมายเชิญขอวีซ่าจีนประเภทธุรกิจ SPCENtER

บล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมของวีซ่าจีนประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะบุคคลต่างชาติที่ถือวีซ่าทำงาน มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย และมีบริษัทเป็นของตนเองหรือเป็นลูกจัางก็ตาม จำเป็นต้องแสดงหนังสือรับรองงานของตนเองถึงสถานทูตจีน ประจำประเทศไทย โดยให้เขียนเนื้อหารายละเอียดให้ครอบคลุมตามตัวอย่างข้างล่างนี้นะครับ รวมทั้งให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่ได้ลงรายชื่อเอกสารเอาไว้ในจดหมายตอบรับการทำธุรกิจในประเทศจีนด้วยนะครับ                      

-Company Letter Head-

 

 

Ref :  Application for a business visitor visa :Mr. XXXX XXX , D.O.B. XX/XX/XXXX

 

Chinese Embassy, Bangkok Thailand

                                                                   Date 08/09/2015

 

To whom it may concern :

This letter is sincerely made by XXXX XXXXXXX Co.,Ltd., to support my Chinese visa application, the undersigned, Mr. XXXX XXXXX, an Indian National as the managing director and initially establishing the said business on the date of XX/XX/20XX.

In order to visit China for participating the meetings upon formal invitation of XXXX XXXXX Limited for two times in this year.

Please note that the first meeting shall be held from XX October 2015 and XX October 2015 and more meetings in future. Accordingly, the double entry visa is mostly likely to be appropriate for my circumstance valid up to 6 months.

In order to be his main sponsor, the company registration statement and bank statement verifying our earnings to support him in all available costs of this trip and also able to accommodate him in China for the entire duration of his stay.

Following documents are enclosed herewith:

  • Company Registration Certificate
  • Company’s Bank Statement
  • Invitation Letter issued in China

Should you require any supplementary information, please do not hesitate to contact us on tel. +08-XXX-XXXX.

                                                                                      Sincerely Yours,

 

 

                                                                                      XXX XXXXX

หากมีข้อสงสัยติดต่อเราได้ ศูนย์รับทำวีซ่าจีน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา http://www.spvisa-translations.com/รับทำวีซ่าจีน