ข้อมูลล่าสุดการขอวีซ่าจีนเข้าไทย ปี 2558

ข้อมูลนำเสนอโดย SPCENtER ศูนย์รับทำวีซ่าจีน  

โทรสอบถามได้ที่ 02-6328271

   จากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) ที่จัดขึ้นวันที่  29 ธ.ค. โดยได้เสนอแนวคิดการทำตลาดเพิ่มมากขึ้นในปี 2558 โดยนำมาตรการด้านวีซ่ามาเป็นเครื่องมือในการแข่งขัน หลังจากได้ดูตัวอย่างของหลายๆองค์กรในด้านการท่องเที่ยวนิยมนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้มากขึ้น 

โดยได้กล่าวอีกว่า กำลังส่งเรื่องให้พิจารณาถึงสิทธิด้านวีซ่าจีนของชาวจีนที่จะเดินทางเข้ามาเมืองไทย ตามความเหมาะสม เช่น ชาวจีนที่นิยมมาเที่ยวเมืองไทย ก็อาจจะไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม แต่จะขอให้ได้รับวีซ่าแบบเข้าออกได้หลายครั้ง (Multiple Visa) เพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดให้เดินทางเข้าเมืองไทยให้มากกว่า 1 ครั้งในรอบปี นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงประเทศแถบยุโรป ที่ยังมีบางประเทศต้องขอวีซ่าเข้าไทยอยู่ โดยเฉพาะทางแถบตะวันออก ที่มีแนวโน้มดีขึ้นมากในอนาคต อาจจะมีการพิจารณาออกมาตรการใหม่เพิ่มเติมในการยกเลิกวีซ่าไทยหรืออื่นๆ 

ผมก็หวังว่าการท่องเที่ยวอาจจะเป็นทางออกท่ามกลางเศรษฐกิจที่ถดถอยครับ